SCHEVENINGS VISSERSVROUWENKOOR

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor is een christelijke vereniging maar heeft voor bijzondere gelegenheden een aangepast repertoire. Dit repertoire is bedoelt voor promotie/evenementen van Den Haag/Scheveningen en voor uitnodigingen met een ongedwongen karakter.

Maar hoofddoel van het koor is het vertolken van het geestelijk lied in kerkdiensten, verzorging- en verpleeghuizen en ( als gastkoor bij )  concerten in geheel Nederland.

Een deel van het repertoire van de laatste jaren is te beluisteren op de cd’s ”de Haven van rust” (2008) en “Wandel in het licht” (2011)   ( zie: welkom/cd informatie).

Het begon allemaal met een uitnodiging om, ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana, 30 april 1954, naar Emmen te komen om aan een radio-uitzending mee te werken. Uit iedere provincie kwam een koor in klederdracht. Gedurende zes jaar hebben wij zo op Koninginnedag gezongen, iedere keer in een andere plaats.

Sindsdien is het koor (mede door de klederdracht) een graag geziene gast geworden in binnen– maar zeker ook in buitenland. Zo waren wij aanwezig op de wereldtentoonstelling in Brussel, een folkloristisch songfestival in Wales en ook in Canterbury en Luxemburg werd opgetreden.

Een zeer groot evenement was een 3-weekse tournee door Zuid-Afrika. Ons koor zong daar achtereenvolgens te Johannesburg in twee kerken en voor de televisie, zo ook in de stadsgehoorzaal in Nelspruit , de aula van de Hogeschool in Vrijheid en de stadsgehoorzaal in  Durban. In Kaapstad  zongen wij in 2 kerken en was er een optreden in de Botanische tuin en in Pretoria werd gezongen in het conservatorium en op de Nederlandse Ambassade, ter gelegenheid van de troonbestijging van H.M. Koningin Beatrix.

Het koor was ook aanwezig bij bezoeken van buitenlandse vorsten aan ons land. Bijvoorbeeld het bezoek van Koning Olaf van Noorwegen en Koningin Elizabeth van Engeland. Aan deze vorsten werd door ons een handgeknoopte Scheveningse omslagdoek geschonken. Verder zong ons koor in de gedenkdienst ter gelegenheid van de onthulling van het Vissersmonument door H.M. Koningin Beatrix, in de Oude Kerk te Scheveningen. Het koor treed ook op tijdens (internationale) congressen in het World Forum Convention Center (het Nederlands Congres Gebouw) of het Kurhaus. Ook het optreden tijdens de presentatie en overhandiging van het eerste exemplaar van het boek “De spreektaal van de Scheveningse Kustbewoners”, aan Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen,was voor het koor een leuke ervaring. Het koor heeft voor dergelijke optredens een aangepast repertoire. Het hoogtepunt van de laatste jaren was een optreden in de beroemde Raadszaal in Wenen (Oostenrijk).

Vanaf de oprichting tot 1991 heeft het koor onder anderen de volgende dirigenten gekend: Arie Schipper, Arie Noordhoek, Koos van der Werf en Gerard Breas.  De orgelbegeleiding was in handen van Joop de Vries. Sinds 1991 staat het koor onder leiding van Frans van Riessen.

Wij hopen nog vele jaren onze liederen ten gehore te mogen brengen, tot eer van onze Schepper.

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor kan alleen voortbestaan door financiële bijdragen van particulieren en steun uit het bedrijfsleven. Indien u "vriend van het Schevenings Vissersvrouwenkoor" wenst te worden kunt u contact opnemen met één van de secretarissen.

Indien u dit wenst kunt u donaties ook rechtstreeks overmaken op bankrekening IBAN NL88 RABO 0357664728 te Scheveningen, t.n.v. Penningmeester Schevenings Vissersvrouwenkoor.

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor is dank verschuldigd aan onderstaande sponsors en natuurlijk aan de "vrienden van het Schevenings Vissersvrouwenkoor".

 

Hotel Aquarius

Fa. Jac. den Dulk

Rederij Groen BV Offshore and Support

Dhr. C. Kablau, Bennekom

Cor en Dineke van der Toorn (maken van omslagdoeken)

Juwelier van Wijnen

Slagerij de Zoete

Stichting Proplan, Gouda

Rederij W. van der Zwan & Zn. BV

Dhr. J. Engelenburg

Lens Optiek Scheveningen

"Espirt", Dhr. P. Bal, Roon

ACK Communicatie BV

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor is een christelijke vereniging die het brengen van het geestelijk lied  hoog in het vaandel heeft staan.

Op deze site kunt u lezen hoe het allemaal is begonnen in 1954 en wat er sindsdien aan prachtige optredens zijn geweest, tot alles wat er nog te gebeuren staat in de –nabije– toekomst.

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor is door haar koorkleding: de authentieke Scheveningse klederdracht, een “blik terug in de tijd” toen de vissersvrouwen in hun kenmerkende  kledij de straten van Scheveningen sierden. Maar met het verstrijken van de tijd verdween deze prachtige, kleurrijke, dracht uit het straatbeeld. Mede door het Schevenings Vissersvrouwenkoor blijft de herinnering aan die voorbije tijd levend.

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor/ACK Communicatie BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Het Schevenings Vissersvrouwenkoor/ACK Communicatie BV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internet gebruikers of andere derden.

Voor wat betreft de afbeeldingen op deze site heeft het Schevenings Vissersvrouwenkoor/ACK Communicatie BV geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Schevenings Vissersvrouwenkoor/ACK Communicatie BV worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in radio of TV-uitzending.

Privacy verklaring

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

- E-mail adres

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.