SCHEVENINGS VISSERSVROUWENKOOR

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor kan alleen voortbestaan door financiële bijdragen van particulieren en steun uit het bedrijfsleven. Indien u "vriend van het Schevenings Vissersvrouwenkoor" wenst te worden kunt u contact opnemen met één van de secretarissen.

Indien u dit wenst kunt u donaties ook rechtstreeks overmaken op bankrekening IBAN NL88 RABO 0357664728 te Scheveningen, t.n.v. Penningmeester Schevenings Vissersvrouwenkoor.

Het Schevenings Vissersvrouwenkoor is dank verschuldigd aan onderstaande sponsors en natuurlijk aan de "vrienden van het Schevenings Vissersvrouwenkoor".

 

Hotel Aquarius

Fa. Jac. den Dulk

Rederij Groen BV Offshore and Support

Dhr. C. Kablau, Bennekom

Cor en Dineke van der Toorn (maken van omslagdoeken)

Juwelier van Wijnen

Slagerij de Zoete

Stichting Proplan, Gouda

Rederij W. van der Zwan & Zn. BV

Dhr. J. Engelenburg

Lens Optiek Scheveningen

"Espirt", Dhr. P. Bal, Roon

ACK Communicatie BV